Card visit

Bảng Giá Thiết Kế Card Visit

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Card visit – Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
– Miễn phí thông tin 5 người trên 1 nội dung card visit
Trong 2 ngày làm việc 150,000
    – Đồ lại thiết kế và chỉnh sửa thông tin theo mẫu khách gửi
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 100,000
Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in