Card Visit

Bảng giá thiết kế Card visit

STTSẢN PHẨMNỘI DUNGTHỜI GIANĐƠN GIÁ
1Card visit- Thiết kế mới hoàn toàn
- Tư liệu khách hàng cung cấp
- Số lần chỉnh sửa: 3 lần
- Miễn phí thông tin 5 người trên 1 nội dung card visit
Trong 2 ngày làm việc150,000
- Đồ lại thiết kế và chỉnh sửa thông tin theo mẫu khách gửi
- Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc100,000

Tự động tính giá card visit