Catalogue

Bảng Giá Thiết Kế Catalogue

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Catalogue
(0 – 12 trang)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 3 – 5 ngày làm việc 150,000/trang
2 Catalogue
(13 – 24 trang)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 5 – 7 ngày làm việc 120,000/trang
3 Catalogue
(trên 25 trang)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 7 – 10 ngày làm việc 100,000/trang
4 Catalogue
(Đồ lại)
– Đồ lại thiết kế đã có sẵn sang dạng vector để in
– Số lần chỉnh sửa : 3 lần
Trong 3 – 5 ngày làm việc 50,000/trang

Tự Động Tính Giá Catalogue

Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in