Hộp giấy

Tự động tính giá hộp giấy

Câu hỏi thường gặp


Hộp giấy có nhiều cách mở nắp khác nhau.
1. Hộp mở nắp ở cả đỉnh hộp và đáy hộp
2. Hộp mở nắp ở đỉnh, còn đáy gài hoặc keo dán cố định
3. Hộp nắp bế hình quai xách
4. Hộp mở nắp cạnh, thường là hộp bồi carton sóng E