Hộp giấy, hộp cứng

Bảng Giá Thiết Kế Hộp Giấy

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Bao bì hộp – Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 3 – 5 ngày làm việc 500,000
Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in