Sổ tay

Bảng Giá Thiết Kế Sổ Tay

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Sổ tay – Thiết kế mới hoàn toàn
– Tính trang màu không tính ruột nội dung giống nhau
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 3 – 5 ngày làm việc 100,000/trang

 

Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in