Sổ Tay

Bảng Giá Thiết Kế Sổ Tay

STTSẢN PHẨMNỘI DUNGTHỜI GIANĐƠN GIÁ
1Sổ tay- Thiết kế mới hoàn toàn
- Tính trang màu không tính ruột nội dung giống nhau
- Tư liệu khách hàng cung cấp
- Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 3 – 5 ngày làm việc100,000/trang

Tự động tính giá sổ tay