Tem nhãn, đề can

Bảng Giá Thiết Kế Nhãn Mác

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Nhãn mác – Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 150,000
Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in