Tờ rơi

Bảng Giá Thiết Kế Tờ Rơi

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Tờ rơi
(2 mặt)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 300,000
2 Tờ rơi gấp 2
(4 mặt)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 400,000
3 Tờ rơi gấp 3
(6 mặt)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 500,000

 

Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in