Tờ Rơi

Bảng Giá Thiết Kế Tờ Rơi

STTSẢN PHẨMNỘI DUNGTHỜI GIANĐƠN GIÁ
1Tờ rơi
(2 mặt)
- Thiết kế mới hoàn toàn
- Tư liệu khách hàng cung cấp
- Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc300,000
2Tờ rơi gấp 2
(4 mặt)
- Thiết kế mới hoàn toàn
- Tư liệu khách hàng cung cấp
- Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc400,000
3Tờ rơi gấp 3
(6 mặt)
- Thiết kế mới hoàn toàn
- Tư liệu khách hàng cung cấp
- Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc500,000

Tự động tính giá tờ rơi