Túi giấy

Bảng Giá Thiết Kế Túi Giấy

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Túi giấy – Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 300,000

Tự Động Tính Giá Túi Giấy

Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in