Lịch tết trò chơi dân gian tờ bìa

Sản phẩm

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  • Sản phẩm:
    Lịch tết
  • Dịch vụ:
    In lịch tết

Mô tả sản phẩm

Bộ lịch trò chơi dân gian độc quyền được thiết kế bởi NHÓM IN với mong muốn khôi phục những tinh hoa văn hóa truyền thống của Việt Nam. Muốn mang trở lại nhưng trò chơi dân gian đã gần như biến mất khỏi đất Việt