Catalogue gtel

Sản phẩm

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  • Sản phẩm:
    Catalogue
  • Dịch vụ:
    In catalogue

Mô tả sản phẩm

GTel là đơn vị chuyên cung cấp bộ đàm, thiết bị an ninh. Là một trong những đối tác lâu năm của NHÓM IN. Cuốn catalogue lần này được thiết kế với kích thước sáng tạo 20x20, chất liệu giấy bìa và ruột đều dùng C250