Tag quần áo giấy kraft

Sản phẩm

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  • Sản phẩm:
    Tag quần áo
  • Dịch vụ:
    In tag quần áo

Mô tả sản phẩm

NHÓM IN chuyên in ấn tag quần áo trên chất liệu giấy kraft thân thiện môi trường. Chúng tôi hỗ trợ đa dạng các quy cách tag quần áo như đục lỗ, bế định hình, xỏ dây,...