Nhóm in team

Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Vì vậy vấn đề nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu. Nhóm in tự hào với đội ngũ nhân sự năng động, sáng tạo luôn dốc hết đam mê vào mọi công việc mình làm nhằm mang lại những giá trị, sản phẩm tốt nhất cho thương hiệu khách hàng.

Trần Thúy
Creative Executive
Hoàng Minh
Creative Executive
Trần Vân
Chief Accountant
Đào Tước
Sales Executive
Bạch Tiệp
Produce Executive
Đào Hồng
Marketing Executive
Nguyễn Tùng
Vice Director
Nguyễn Võ
Vice Director
Dương Khiêm
Director

Liên hệ với nhóm in