Test

Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 100% giống và được tư vấn cách trồng và chăm sóc nghệ đúng quy trình kỹ thuật. Sau 9 tháng, nghệ cho thu hoạch với năng suất trung bình đạt 40 tấn/ha. Sau khi triển khai thực hiện mô hình, Phòng và lãnh đạo 2 địa phương phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh thu mua toàn bộ nghệ thương phẩm. Nghệ cho năng suất cao, lại có thể trồng xen với các cây màu khác như lạc, kỹ thuật trồng và chăm sóc không khó, cho giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi cho người nông dân.

Để cây nghệ sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao cần trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Mật độ trồng: Theo khoảng cách 50 – 20 cm thì lên luống rộng 1 m, trồng hai hàng dọc, hàng cách hàng 50 cm và cây cách cây 20 cm. Nếu trồng theo khoảng cách 40 – 30 cm thì mặt luống rộng 1,2 m, trồng hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 30 cm. Cách trồng: Đào hốc sâu 10 cm, băm đất dưới hốc thật kỹ, đặt củ nghệ xuống đè cho tiếp xúc với đất rồi phủ lên một lớp phân hữu cơ trộn lẫn với đất dày 5 – 7 cm, tưới nước rồi phủ lên một lớp rơm dầy giữ ẩm.

Lượng phân bón cho 1 sào nghệ: Phân chuồng 300 – 400 kg, đạm urê 15 – 18 kg, phân lân 30-35 kg lân, 3-4 kg Kali. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1-1,5 kg Kali. Khi nghệ lên cây khoảng 30% thì pha 500g đạm urê vào thùng 20 lít tưới. Tưới 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 4-5 ngày. Khi thấy bụi nghệ có từ 2 – 3 cây con tiến hành bón thúc 7 ngày một lần với liều lượng 1-1,5 kg urê bón cách gốc 10 cm. Mỗi tháng kết hợp làm cỏ và xới xung quanh gốc để chống lèn đất. Lượng Kali còn lại bón vào 90 ngày sau khi trồng. Khi cây có từ 3 – 4 cây con/bụi, trộn 50% đất và 50% phân hữu cơ để vun gốc dầy khoảng 5 cm. Khi thấy củ non trồi lên mặt đất thì tiếp tục vun gốc. Đặc biệt, khi cây nghệ có từ 3-4 cây con, có thể thu lại nghệ giống. Tỷ lệ nghệ thu lại bằng khoảng 80% số lượng nghệ giống.

Cây nghệ có thể trồng xen với các cây màu khác vừa tận dụng diện tích mặt đất lúc nghệ mới trồng, vừa giúp giữ ẩm và che mát cho nghệ. Tại thôn Rền, xã Cảnh Hưng nhiều người dân trồng xen canh với cây lạc. Sau 3-4 tháng lạc cho thu hoạch, nghệ bắt đầu bước vào thời kỳ sinh trưởng phát triển củ. Gia đình anh Lưu Đắc Mạnh là một trong những hộ trồng theo mô hình này cho biết: “Gia đình tôi trồng nghệ xen cây lạc với dự tính gần 2 sào. Sau gần 4 tháng lạc cho thu hoạch với năng suất hơn 1 tạ/ sào, trừ chi phí thu lãi hơn 1 triệu đồng/sào. Cây nghệ sau 9 tháng cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng 1,5 tấn/sào, nghệ củ được thu mua tận ruộng, trừ chi phí cho thu lãi hơn 10 triệu đồng/sào. Gia đình tôi sẽ mở rộng diện tích trồng trong vụ tới”.

Ông Nguyễn Đình Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện cho biết: “Từ thành công bước đầu của mô hình, thời gian tới Phòng sẽ tiến hành trồng thử nghiệm ở các địa phương khác, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác”.

Bài, ảnh: Phương Mai
Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 100% giống và được tư vấn cách trồng và chăm sóc nghệ đúng quy trình kỹ thuật. Sau 9 tháng, nghệ cho thu hoạch với năng suất trung bình đạt 40 tấn/ha. Sau khi triển khai thực hiện mô hình, Phòng và lãnh đạo 2 địa phương phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh thu mua toàn bộ nghệ thương phẩm. Nghệ cho năng suất cao, lại có thể trồng xen với các cây màu khác như lạc, kỹ thuật trồng và chăm sóc không khó, cho giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi cho người nông dân.

Để cây nghệ sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao cần trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Mật độ trồng: Theo khoảng cách 50 – 20 cm thì lên luống rộng 1 m, trồng hai hàng dọc, hàng cách hàng 50 cm và cây cách cây 20 cm. Nếu trồng theo khoảng cách 40 – 30 cm thì mặt luống rộng 1,2 m, trồng hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 30 cm. Cách trồng: Đào hốc sâu 10 cm, băm đất dưới hốc thật kỹ, đặt củ nghệ xuống đè cho tiếp xúc với đất rồi phủ lên một lớp phân hữu cơ trộn lẫn với đất dày 5 – 7 cm, tưới nước rồi phủ lên một lớp rơm dầy giữ ẩm.

Lượng phân bón cho 1 sào nghệ: Phân chuồng 300 – 400 kg, đạm urê 15 – 18 kg, phân lân 30-35 kg lân, 3-4 kg Kali. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1-1,5 kg Kali. Khi nghệ lên cây khoảng 30% thì pha 500g đạm urê vào thùng 20 lít tưới. Tưới 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 4-5 ngày. Khi thấy bụi nghệ có từ 2 – 3 cây con tiến hành bón thúc 7 ngày một lần với liều lượng 1-1,5 kg urê bón cách gốc 10 cm. Mỗi tháng kết hợp làm cỏ và xới xung quanh gốc để chống lèn đất. Lượng Kali còn lại bón vào 90 ngày sau khi trồng. Khi cây có từ 3 – 4 cây con/bụi, trộn 50% đất và 50% phân hữu cơ để vun gốc dầy khoảng 5 cm. Khi thấy củ non trồi lên mặt đất thì tiếp tục vun gốc. Đặc biệt, khi cây nghệ có từ 3-4 cây con, có thể thu lại nghệ giống. Tỷ lệ nghệ thu lại bằng khoảng 80% số lượng nghệ giống.

Cây nghệ có thể trồng xen với các cây màu khác vừa tận dụng diện tích mặt đất lúc nghệ mới trồng, vừa giúp giữ ẩm và che mát cho nghệ. Tại thôn Rền, xã Cảnh Hưng nhiều người dân trồng xen canh với cây lạc. Sau 3-4 tháng lạc cho thu hoạch, nghệ bắt đầu bước vào thời kỳ sinh trưởng phát triển củ. Gia đình anh Lưu Đắc Mạnh là một trong những hộ trồng theo mô hình này cho biết: “Gia đình tôi trồng nghệ xen cây lạc với dự tính gần 2 sào. Sau gần 4 tháng lạc cho thu hoạch với năng suất hơn 1 tạ/ sào, trừ chi phí thu lãi hơn 1 triệu đồng/sào. Cây nghệ sau 9 tháng cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng 1,5 tấn/sào, nghệ củ được thu mua tận ruộng, trừ chi phí cho thu lãi hơn 10 triệu đồng/sào. Gia đình tôi sẽ mở rộng diện tích trồng trong vụ tới”.

Ông Nguyễn Đình Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện cho biết: “Từ thành công bước đầu của mô hình, thời gian tới Phòng sẽ tiến hành trồng thử nghiệm ở các địa phương khác, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác”.

Bài, ảnh: Phương Mai
Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 100% giống và được tư vấn cách trồng và chăm sóc nghệ đúng quy trình kỹ thuật. Sau 9 tháng, nghệ cho thu hoạch với năng suất trung bình đạt 40 tấn/ha. Sau khi triển khai thực hiện mô hình, Phòng và lãnh đạo 2 địa phương phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh thu mua toàn bộ nghệ thương phẩm. Nghệ cho năng suất cao, lại có thể trồng xen với các cây màu khác như lạc, kỹ thuật trồng và chăm sóc không khó, cho giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi cho người nông dân.

Để cây nghệ sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao cần trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Mật độ trồng: Theo khoảng cách 50 – 20 cm thì lên luống rộng 1 m, trồng hai hàng dọc, hàng cách hàng 50 cm và cây cách cây 20 cm. Nếu trồng theo khoảng cách 40 – 30 cm thì mặt luống rộng 1,2 m, trồng hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 30 cm. Cách trồng: Đào hốc sâu 10 cm, băm đất dưới hốc thật kỹ, đặt củ nghệ xuống đè cho tiếp xúc với đất rồi phủ lên một lớp phân hữu cơ trộn lẫn với đất dày 5 – 7 cm, tưới nước rồi phủ lên một lớp rơm dầy giữ ẩm.

Lượng phân bón cho 1 sào nghệ: Phân chuồng 300 – 400 kg, đạm urê 15 – 18 kg, phân lân 30-35 kg lân, 3-4 kg Kali. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân và 1-1,5 kg Kali. Khi nghệ lên cây khoảng 30% thì pha 500g đạm urê vào thùng 20 lít tưới. Tưới 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 4-5 ngày. Khi thấy bụi nghệ có từ 2 – 3 cây con tiến hành bón thúc 7 ngày một lần với liều lượng 1-1,5 kg urê bón cách gốc 10 cm. Mỗi tháng kết hợp làm cỏ và xới xung quanh gốc để chống lèn đất. Lượng Kali còn lại bón vào 90 ngày sau khi trồng. Khi cây có từ 3 – 4 cây con/bụi, trộn 50% đất và 50% phân hữu cơ để vun gốc dầy khoảng 5 cm. Khi thấy củ non trồi lên mặt đất thì tiếp tục vun gốc. Đặc biệt, khi cây nghệ có từ 3-4 cây con, có thể thu lại nghệ giống. Tỷ lệ nghệ thu lại bằng khoảng 80% số lượng nghệ giống.

Cây nghệ có thể trồng xen với các cây màu khác vừa tận dụng diện tích mặt đất lúc nghệ mới trồng, vừa giúp giữ ẩm và che mát cho nghệ. Tại thôn Rền, xã Cảnh Hưng nhiều người dân trồng xen canh với cây lạc. Sau 3-4 tháng lạc cho thu hoạch, nghệ bắt đầu bước vào thời kỳ sinh trưởng phát triển củ. Gia đình anh Lưu Đắc Mạnh là một trong những hộ trồng theo mô hình này cho biết: “Gia đình tôi trồng nghệ xen cây lạc với dự tính gần 2 sào. Sau gần 4 tháng lạc cho thu hoạch với năng suất hơn 1 tạ/ sào, trừ chi phí thu lãi hơn 1 triệu đồng/sào. Cây nghệ sau 9 tháng cho thu hoạch, năng suất đạt khoảng 1,5 tấn/sào, nghệ củ được thu mua tận ruộng, trừ chi phí cho thu lãi hơn 10 triệu đồng/sào. Gia đình tôi sẽ mở rộng diện tích trồng trong vụ tới”.

Ông Nguyễn Đình Phương, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện cho biết: “Từ thành công bước đầu của mô hình, thời gian tới Phòng sẽ tiến hành trồng thử nghiệm ở các địa phương khác, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác”.

Bài, ảnh: Phương Mai

Test