Tuyển nhân viên kinh doanh dịch vụ in ấn
Nghiên cứu các dòng sản phẩm hiện hữu của công ty, phân tích thị trường, định hướng phát triển sản phẩm mới. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đại lý cho các sản phẩm của công ty. Phối hợp với phòng kinh doanh, phòng sản xuất, phòng quản lý chất lượng để theo dõi các đơn hàng đang thực hiện của công ty
Tuyển nhân viên thiết kế
Nghiên cứu các dòng sản phẩm hiện hữu của công ty, phân tích thị trường, định hướng phát triển sản phẩm mới. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đại lý cho các sản phẩm của công ty. Phối hợp với phòng kinh doanh, phòng sản xuất, phòng quản lý chất lượng để theo dõi các đơn hàng đang thực hiện của công ty

Liên hệ với nhóm in