Kẹp file

Bảng Giá Thiết Kế Kẹp File

STT SẢN PHẨM NỘI DUNG THỜI GIAN ĐƠN GIÁ
1 Kẹp file
(4 mặt)
– Thiết kế mới hoàn toàn
– Tư liệu khách hàng cung cấp
– Số lần chỉnh sửa: 3 lần
Trong 2 ngày làm việc 400,000

Tự Động Tính Giá Kẹp File

Tin tức liên quan khác

Liên hệ với nhóm in